Esperanto jest łatwe

esperanto is easy

szybki kurs podstaw gramatycznych

noun(root,number,gender,case,prefix,suffix)
rdzenie,liczby,rodzaje,przypadki,przedrostki,przyrostki
rdzenie,czasy,rodzaje,przedrostki,przyrostki
verb(root,number,gender,prefix,suffx)
adjective(root,case,suffix)comparison
rdzenie,stopniowanie,przypadki,przyrostki
rdzenie,stopniowanie,przypadki i przyrostki
adverb(root,case,suffix,comparison)
numeral(cardinal,ordinal,suffix)
główne,porządkowe,przyrostki
rdzenie,liczby,rodzaje,przypadki,przedrostki,przyrostki
adverb(root,case,suffix,comparison)

dla tych, co znają już angielski dla słuchowców Pola Esperanto-asocio Esperanto Polska kompendium 10 lekcji  forum esperanckie radio in Esperanto libera folio en Esperanto

to main site of krzysia