język ponad narodami
to parts of speech of kts


ESPERANTO

to main site of krzysia

   
banner krzysi
kontakt-contact to <!--Wyszukiwarka, seek, search-->poetic back to main site of <!--Wyszukiwarka, seek, search-->Krzesława - <!--Wyszukiwarka-->Tatiana button to<!--Wyszukiwarka--> main site of skrzysia