Filozofem być

Sofiści


"W nauce potrzebne są i zdolności i ćwiczenie. Jasne myśli są drogą do szczęścia..."
Gorgiasz : "nie ma nic, a jeśli jest, to trudne do objęcia umysłem"
Krygiasz : "prawo, jak religia, służy do opanowania tłumu"
Protagoras : "rzeczywistość jest relatywna"

Epikurejczycy

"Nieodłącznym elementem materii jest ruch" Epikur

Platonicy

"Dusza jest niezależna od ciała"
Platon : "byt materialny zależy od bytu idealnego i każdy rodzi się z pamięcią o nim"

Epikur
: "nie należy bać sie śmierci, bo dopóki jesteśmy, nie ma śmierci, gdy ona przychodzi, nie ma nas"
"Śmierć to bezbolesny rozpad atomów"
"Materia jest w ciągłym ruchu"
"Prawdziwa przyjemność to brak cierpienia, być wolnym od bólu i codziennych niepokojów"

 

Arystotelicy

"Uczyć się należy poważnie lub całkiem nie"
Arystoteles : "forma nie istnieje bez materii, a materia bez formy byłaby chaosem"
"Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa"
"Cala wiedza pochodzi z Ziemi"
"U początków filozofii stoi zdziwienie"

Cynicy

"Mędrzec nie powinien uznawać żadnych norm, autorytetów, wartości uznawanych, ani dążyć do bogactwa ni zaszczytów"
"Nie ma społeczeństwa, są jednostki"
Antystenes : "nie ma deszczu, są krople, nie ma lasu, są drzewa"
Diogenes :" wolność to szczerość w mówieniu każdemu, co się myśli"

 

Stoicy

"Pneuma gra na materii biernej"
"Pneuma to żywioł, a materia bierna to byt materialny"
"Dusza nie jest wieczna, to napięcie i ruch"
"To, co zgodne z rozumem i naturą, jest dobrem, rozpoznanie tego jest cnotą"
"Wszystko niszczeje i powraca w ruchu ciągłym"
"Wszystkie przemiany służą całości"
"Świat jest żywy, rozumny i celowy"
"Ludzie dzielą sie na dobrych i złych"
Zenon z Kition : "po to jest jeden język i dwoje uszu, aby dwa razy więcej słuchać niż mówić"
"Fortuna kołem się toczy"
"Chętnego losy prowadzą, niechętnego - wloką"

greek

 

  

Sensualiści

"Istnieje to, co obejmą zmysły"

philosopher

 

Realiści atomistyczni

"Istnieją tylko jednostkowe byty materialne, a łączenie ich jest wymysłem ludzkim"

philosopher

<!--Wyszukiwarka, seek, search-->roman

Sceptycy

"Podstawowe pojęcia, jak pojęcie czasu czy przyczynowości wiodą do trudności, sprzeczności logicznej"
"Nie należy sądzić rzeczywistości, bo prawdy nie można dociec o żadnej rzeczy"
"Nawet dwa identyczne osądy nie są pewne, nie odróżni się jawy od snu"

Pyrron: "trzeba wstrzymywać sie od sądów, nie zabierać głosu, bo nie wiadomo, jakie są właściwości rzeczy"
"sądy naukowe są niepewne"
"celem naszym jest szczęście i spokój"

® wszelkie prawa zastrzeżone

kontakt-contact to me banner of <!--Wyszukiwarka, seek, search-->Krzysia banner <!--Wyszukiwarka, seek, search-->skrzysi


kts Ostatnia aktualizacja:  2007-2015
zapisz do ulubionych
  banner <!--Wyszukiwarka, seek, search-->krzysi